Känslor

Ulf av Trolle sade en gång att nästan alla affärsbeslut grundas till ca 85% på känslor, resten på fakta så som pris, kvalitet, service o. dyl. Därför är det väldigt viktigt att man, redan första gången man stiftar bekantskap med ett företag, får känslor! Bäst givetvis om man får positiva känslor, och till hjälp i detta emotionella arbete har vi logotypen. Denna galjonsfigur för moderna företagsskepp på våra ekonomiska farvatten.

Det är alltså oerhört viktigt, för att inte säga avgörande, för ett företag att man har en logotyp av god kvalitet. Den blir en essentiell del i firmans formspråk, dess grafiska profil. Man signalerar tydligt att man har en genomtänkt grafisk strategi, att man noga slipat på dessa signaler baserat på sina värderingar och målsättningar i firman!