Fåglarnas fjäderskrud

Bilarna har sina emblem, träden sitt lövverk och fåglarna sin fjäderskrud, allt och alla har något som beskriver vem man är, vad man representerar. Man ser på långt håll om det är en skata eller en koltrast. Vi vet att det vit-svarta representerar ett fasligt tjatter medans det kolsvarta istället betyder vacker fågelsång. Dessa fåglar lägger inte ifrån sig sin identitet när det skymmer, de bär sin ”logotyp” dygnet runt. Vem hade väl känt igen en lönn utan dess löv? Vi vet att det är en asp när vi ser hur dess löv darrar. Dessutom hade Canadas flagga varit ganska intetsägande utan sitt, eller hur?! Hur vet vi att grannen har köpt kvalitet? Jo hans bil har en stjärna på huven. Din bil kanske har stjärnan bakom ratten istället… Saken är den att bilindustrin är mycket noga med att signalera på långt håll, -Här kommer det en kvalitetsbil! Även när den står parkerad visar den tydligt vad den står för och att ägaren gjort ett bra val. Hur skulle världen se ut om det satt en fjäderlös fågel i ett avlövat träd och sket på en bil utan emblem? Vi skulle vara helt vilse! Hela livet skulle vara en enda stor...

Känslor

Ulf av Trolle sade en gång att nästan alla affärsbeslut grundas till ca 85% på känslor, resten på fakta så som pris, kvalitet, service o. dyl. Därför är det väldigt viktigt att man, redan första gången man stiftar bekantskap med ett företag, får känslor! Bäst givetvis om man får positiva känslor, och till hjälp i detta emotionella arbete har vi logotypen. Denna galjonsfigur för moderna företagsskepp på våra ekonomiska farvatten. Det är alltså oerhört viktigt, för att inte säga avgörande, för ett företag att man har en logotyp av god kvalitet. Den blir en essentiell del i firmans formspråk, dess grafiska profil. Man signalerar tydligt att man har en genomtänkt grafisk strategi, att man noga slipat på dessa signaler baserat på sina värderingar och målsättningar i...

En logotyp av god kvalité

En logotyp av god kvalité skall vara gångbar i såväl färg som svartvitt, stor som liten och inte vara svårtolkad. Alltså enkel! Mer behöver egentligen inte skrivas om detta, men vi tar det en gång till. Den får gärna innehålla ett par tre färger, men den måste fortfarande vara lika tydlig i svartvitt, eller chrome. Om vi tar exemplet med grannens bil, även om vi hade projicerat stjärnan på månens yta hade alla förstått vilken bil vi talade om. Sak samma när vi får ett visitkort i handen, där denna logotyp förminskats till några millimeter på ett papper, även då ser man klart och tydligt att det handlar om...